Prawo

Aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi organizację i uprawianie płetwonurkowania obywateli polskich na terenie RP i poza nim, oraz obywateli innych państw na terenie RP, są:

 1.     Wybrane artykuły Ustaw Sejmu RP:  

 

 

 2.     Normy PN – EN:

 

 

 3.     Przepisy wewnętrzne KDP OCSP PTTK

 

    • Programy szkoleniowe
    • Uchwały i zarządzenia