P1 – Kurs podstawowy

Kurs płetwonurkowania P1 - stopień podstawowy.

To podstawowy kurs nurkowy, którego ukończenie daje pełną samodzielność. Stopień P1 świadczy o gruntownej wiedzy, dużych umiejętnościach nurkowych i szerokim spojrzeniu na środowisko wodne. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na samodzielne planowanie i wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 20 m. P1 to doskonałe przygotowanie do wykonywania nurkowań turystycznych w wymagających polskich wodach oraz ciepłych morzach i ocenach na całym świecie. 

 

Startujemy z częścią basenową oraz zajęciami teoretycznymi Marzec/Kwiecień 2021

 

Zajęcia praktyczne odbywają się na Basenie na os. Piastowskim o godzinie 19:45 bądź 20:30

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się online lub w ustalonym przez grupę dogodnym terminie.

 

 

Po ukończeniu części basenowej kursu oraz zajęć teoretycznych, konieczne jest dokończenie kursu na wodach otwartych, które nastąpi w czerwcu 2020 wraz z rozpoczęciem sezonu nurkowego. 

Po dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu:

Jan Mikliński - 504107107

Szymon Zawadka - 509446123

akwanauta.poznan@gmail.com

 

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 5 dni szkoleniowych. Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
  • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).

 

Kursy prowadzone są w systemie KDP/CMAS

 

ZAPRASZAMY !!